تمرین عجیب برای زنده ماندن +18

اینجا در جنگلهای تایلند 13 هزار سرباز از 7 کشور تمرین زنده ماندن می کنند.
کندن سر مرغ با دهان، خوردن خون مار کبری، گرفتن عقرب زنده و خوردن حشرات؛ بخشی از تمرین زنده ماندن در جنگلهای تایلند در استان "چون بوری"است.
نام این تمرین 11 روزه نظامی Cobra Gold 2014  است و مدرس تایلندی نحوه کشتن مار کبری را آموزش می دهد و تفنگداران دریایی به نوشیدن خون مار تشویق می شوند.این تمرین شجاعت با فشردن مار مرده و چکیدن خون در دهان سربازان ادامه پیدا می کند.در این تمرین سربازانی از تایلند، امریکا، سنگاپور، اندونزی،ژاپن، کره جنوبی و مالزی شرکت داشته و فنون زنده ماندن در جنگل را یاد می گیرند و حملات آبی خاکی، تخلیه نیروها، حمل و نقل انسانی را یاد می گیرند. در جنوب آسیا خون مار به عنوان داروی سلامتی فروخته می شود.


 

تمرین عجیب برای زنده ماندن +18 - تصویر 1

تمرین عجیب برای زنده ماندن +18 - تصویر 2

تمرین عجیب برای زنده ماندن +18 - تصویر 3

تمرین عجیب برای زنده ماندن +18 - تصویر 4

تمرین عجیب برای زنده ماندن +18 - تصویر 5

تمرین عجیب برای زنده ماندن +18 - تصویر 6

تمرین عجیب برای زنده ماندن +18 - تصویر 7

تمرین عجیب برای زنده ماندن +18 - تصویر 8

تمرین عجیب برای زنده ماندن +18 - تصویر 9

تمرین عجیب برای زنده ماندن +18 - تصویر 10

تمرین عجیب برای زنده ماندن +18 - تصویر 11

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه