روزگار سخت باران و مادرش

مادر باران با داشتن سه فرزند کوچک به دلیل مشکلات خانوادگی و اعتیاد همسر خود مجبور به زندگی در چادر مسافرتی در شهر شیراز شده است. او با کمک همسایه ها و کمک اندک سازمانهای حمایتی زندگی سخت خود را می گذراند.

 

 

روزگار سخت باران و مادرش - تصویر 1

 • روزگار سخت باران و مادرش - تصویر 2
 • روزگار سخت باران و مادرش - تصویر 3
 • روزگار سخت باران و مادرش - تصویر 4
 • روزگار سخت باران و مادرش - تصویر 5
 • روزگار سخت باران و مادرش - تصویر 6
 • روزگار سخت باران و مادرش - تصویر 7
 • روزگار سخت باران و مادرش - تصویر 8
 • روزگار سخت باران و مادرش - تصویر 9
 • روزگار سخت باران و مادرش - تصویر 10
 • روزگار سخت باران و مادرش - تصویر 11
 • روزگار سخت باران و مادرش - تصویر 12
 • روزگار سخت باران و مادرش - تصویر 13
 • روزگار سخت باران و مادرش - تصویر 14
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه