روماریو سوزافاریا ستاره تیم ملی فوتبال برزیل در کنار برادران معلولش عکس یادگاری گرفت و آن را در صفحه اجتماعی خود قرار داد. روماریو در کنار برادران معلولش. وی در سال ۲۰۱۰ با بیش از ۱۵۰ هزار رای به عنوان نماینده حزب سوسیالیست برزیل انتخاب شد. وی در کمپین تبلیغاتی خود از دفاع حقوق معلولان جوانان و کودکان خبر داد وی با شعار جوانان را با ورزش از مواد مخدر دور کنید به صفحه سیاست آمد. منبع: خبرنگاران.

ستاره سابق فوتبال برزیل در کنار برادران معلولش عکس یادگاری گرفت.

 

1-Football[Nayabfun.com]

روماریو سوزافاریا ستاره تیم ملی فوتبال برزیل در کنار برادران معلولش عکس یادگاری گرفت و آن را در صفحه اجتماعی خود قرار داد.

روماریو در کنار برادران معلولش

وی در سال ۲۰۱۰ با بیش از ۱۵۰ هزار رای به عنوان نماینده حزب سوسیالیست برزیل انتخاب شد.

وی در کمپین تبلیغاتی خود از دفاع حقوق معلولان جوانان و کودکان خبر داد وی با شعار جوانان را با ورزش از مواد مخدر دور کنید به صفحه سیاست آمد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه