فواید خنده،21 اثر جالبی که خندیدن برای سلامتی شما دارد!

فواید خنده برای سلامتی چیست؟آیا از فواید خنده و اثرات خنده برای سلامتی چیزی میدانید؟ برای دانستن برخی از فواید خنده با دلگرم همراه شوید:

فواید خنده و اثر خندیدن

فواید خنده و اثر خندیدن


1-فواید خنده:خنده یک مکانیسم دفاعی و کنار آمدن با استرس، تحقیر، خجالتزدگی و درد است.

 

فواید خنده و اثر خندیدن


2-فواید خنده:خنده باعث افزایش سطح انرژی بدن میگردد.

 

فواید خنده و اثر خندیدن


3-فواید خنده:خنده باعث کاهش استرس و تنش روانی میگردد.

 

فواید خنده و اثر خندیدن


4-فواید خنده:خنده باعث کاهش درد میگردد.

 

فواید خنده و اثر خندیدن


5-فواید خنده:خنده باعث افزایش روحیه فرد و احساس خوب نسبت به خود داشتن میگردد.

 

فواید خنده و اثر خندیدن


6-فواید خنده:خنده باعث بهبود کارکرد مغز میگردد. خنده باعث تحریک هر دو نیمکره مغز گردیده و در عملکرد آنها تعادل ایجاد میکند.

 

فواید خنده و اثر خندیدن


7- فواید خنده:خنده باعث ماساژ دادن ارگان های شکمی و بهبود کارکرد آنها، تقویت عضلاتی که ارگانهای شکمی را در جای خود نگه میدارند، و افزایش و بهبود عمل جذب و هضم میگردد.

 

فواید خنده و اثر خندیدن


8-فواید خنده:خنده باعث تقویت یادگیری و تمرکز میگردد.

 

فواید خنده و اثر خندیدن


9-فواید خنده:خنده باعث کاهش تنش عضلانی میگردد.

 

فواید خنده و اثر خندیدن


10-فواید خنده:خنده یک تمدد اعصاب و تکنیک تن آرامی رایگان و آسان است.

 

فواید خنده و اثر خندیدن


11-فواید خنده:هنگام خنده فشار خون و سرعت ضربان قلب شما افزایش می یابد. اما بلافاصله پس از اتمام خنده فشار خون کاهش می یابد(کمتر از حد طبیعی)

 

فواید خنده و اثر خندیدن


12-فواید خنده:خنده باعث تغییر رفتار ما میشود. پس از خنده ما بیشتر صحبت کرده وتماس چشمی و فیزیکی بیشتر برقرار میکنیم.

 

فواید خنده و اثر خندیدن


13-فواید خنده:خنده باعث کاهش سطح هورمونهای استرس میگردد. این هورمونها که در هنگام تجربه استرس و خشم ترشح میگردند باعث سرکوب سیستم ایمنی بدن، افزایش پلاکت های خون و افزایش فشار خون میگردند.

 

فواید خنده و اثر خندیدن


14-فواید خنده:خنده باعث تقویت سیستم ایمنی میگردد. خنده سلولهای T وB و گاما اینترفرون را افزایش میدهد.

 

فواید خنده و اثر خندیدن


15-فواید خنده:خنده ممکن است به سرفه و سکسکه بیانجامد که باعث پاک شدن مجاری تنفسی از مخاط اضافی میگردد.

 

فواید خنده و اثر خندیدن


16-فواید خنده:خنده باعث افزایش ایمنوگلوبین A میگردد که از مجاری تنفسی در برابر ارگانیزمهای بیماریزا دفاع میکند.

 

فواید خنده و اثر خندیدن


17-فواید خنده:خندیدن یک نوع فعالیت بدنی هوازی میباشد.100بار خندیدن معادل 15 دقیقه فعالیت با دوچرخه ثابت میباشد. خنده باعث کاهش فشار خون، افزایش جریان خون در بدن و افزایش اکسیژن رسانی در بدن میگردد.

 

فواید خنده و اثر خندیدن


18-فواید خنده:خنده باعث ورزش دیافراگم وعضلات شکم، تنفسی، صورت، پا و کمر میگردد.

 

فواید خنده و اثر خندیدن


19-فواید خنده:خنده باعث تخلیه انرژی و احساسات منفی و مخرب میگردد.

 

فواید خنده و اثر خندیدن


20-فواید خنده:خنده با افزایش اکیسژن رسانی باعث تسریع بهبود زخم ها میگردد.

 

فواید خنده و اثر خندیدن


21-فواید خنده:خنده کوتاهترین مسیر میان دو فرد است.

 

 

زیبا وب

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه