کودکانمان را بخشنده تربیت کنیم

تجربیات یک مادر - قسمت سوم

   

برایت خوراکی گذاشته ام ؛ لقمه ات را حتما بخور ؛مواظب باش موزت له نشود زود بخور؛خودت تنهایی بخور به کسی تعارف نکن ؛ دوباره خوراکیهات را با اون پسر پر روی همکلاسیت شریک نشی و......

کودکان بخشنده

خدا کند شما که خواننده این سطور هستید جزو این گروه والدین نباشید !!

دنیای کودکی سرشار از معصومیت و پاکیست ؛ کودکان همانند رودخانه ای جاری هستند ؛ کینه بدل نمیگیرند ؛و همیشه سهم رفاقت را بجا می آورند .

دنیای پاک و بی غل وغش آنان را با توهمات آزار دهنده خود آلوده نکنیم ؛ آنان را به تنها خوری ؛ چشم و هم چشمی ؛کینه ورزی و..  آلوده نکنیم .

به کودکمان یاد دهیم که غذای خود را با دیگران تقسیم کند ؛ به او بیاموزیم اگر بغل دستی اش از پاک کن او استفاده کرد ناراحت نشود.

به او یاد بدهیم اگر در راه خانه پیرزنی با سبد سنگینی را دید در حد توانش به او کمک کند ؛ به او بگوییم وقتی در اتوبوس بیمار یا سالمندی ایستاده است او نباید راحت بر صندلی بنشیند .

به او بیاموزیم وقتی لباس گرم و نویی میپوشد کودکانی را که لباس مناسبی در سرما ندارند فراموش نکند .

به او بخشش و کار خیر را بیاموزیم . اورا تشویق کنیم  پس انداز قلکش را برای نیازمندان هزینه کند .

به او مهربانی کنید و از او بخواهید با دیگران مهربان باشد.

نگذارید خرده حساب ها و کینه توزی های ما با اطرافیانمان کودکانمان را تحت الشعاع قرار دهد .

به او بخشش بیاموزید تا دیگران هم در حق فرزندتان بخشنده باشند .

بخشنده بودن را به فرزندانمان بیاموزیم چرا که همه به بخشش پروردگار نیازمندیم ....

ادامه دارد...

نویسنده :مژگان جعفری

اختصاصی مجله اینترنتی دلگرم

 

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه