روانشناسی

از رفتار دوستانتان پی به رنگ مورد علاقه انها ببرید

همه لذت کادو دادن یک سو و ماجرای چه خریدن هم یک سو! هول نکنیدقصدمان این نیست که به شما بگوییم چه‌چیزی بخرید، اتفاقا این را به عهده به خودتان میگذاریم و سلیقه‌ای که به خرج می‌دهید ولی در باره رنگ هدیه اصلا و ابدا نمی‌توانید به سلیقه شخصی بسنده کنید ! نوبت به رنگ که می‌رسد باید به علاقه‌طرف مورد نظرتان بسنده کنید و بفهمید دوست‌تان چه رنگی دوست دارد. برای رسیدن به جواب هم لازم نیست گوشی تلفن را بردارید و از خودش سؤال کنید! فقط کافی است کمی روی رفتارش زوم کنید. رفتار و روحیات او همه چیز را لو می‌دهد. اما برای آنکه در این شناسایی درست به هدف بزنید

رنگ مورد علاقه

ادامه مطلب ...
جلب رضایت شوهر،چگونه در نظر شوهرمان بهترین باشیم؟

جلب رضایت شوهر:ﺑﺮﺧﻼف ﺟﺬاﺑﯿﺖ ھﺎی ﺟﺴﻤﯽ، اﯾﺠﺎد ﺟﺎذﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﯽ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻣﯽ طﻠﺒﺪ. اﮔﺮ واﻗﻌﺎً ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺗﯽ را ﺑﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ , و باعث جلب رضایت شوهرتان شوید، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ و در اﯾﻦ راه ﺗﻼش زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺮج دھﯿﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﭼﻨﺪ روش را ﻣﺮور ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮﺗﺎن ارﺗﺒﺎط ﻋﺎطﻔﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﺲ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺷﻮھﺮﺗﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دھﯿﺪ و ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ زﯾﺒﺎ را در ﮐﻨﺎر او ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ، از ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ. جلب رضایت شوهر. جلب رضایت شوهر:ﺑﺮای ھﻤﺴﺮﺗﺎن ﺷﺨﺺ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻣﺮدھﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺎﻧﻢ ھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ

ادامه مطلب ...
شخصیت شناسی از روی غذا،غذای مورد علاقه شما چیست؟

روانشناسها از الگوها و مسائل مختلف استفاده میکنند تا با توجه به تحقیقات خود به شخصیت انسان ها پی ببرند. اکنون میخواهیم بدانیم چگونه شخصیت شناسی از روی غذا و خوراکی ها وجود دارد. با دلگرم همراه شوید:. شخصیت شنا��ی از روی غذا. ● آجیل خوراکی مورد علاقه بی خیال ها!. اگر یک فرد آجیل خور هستید و این خوراکی های طبیعی را به هله هوله های دیگر ترجیح می دهید، باید بگوییم که شما یک فرد بی خیال هستید که با وجود داشتن این صفت، دیگران را هم خوب درک می کنید و می فهمید البته درک خوبی هم از شرایطی که در آن هستید دارید و این خصلت به شما در زندگی تان کمک می کند. ●

در مورد شخصیت شناسی شخصیت مورد علاقه من شخصیت شناسی چیست

ادامه مطلب ...
افراد دروغگو را بشناسید،معرفی نشانه های افراد دروغگو

افراد دروغگو و نشانه های افراد دروغگو: متاسفانه در جامعه امروز باب شده که مردم با دروغگویی بسیاری از کارهاشون رو راه بندازن. اما این وظیفه هرکدوم از ماست که نه تنها برای برطر کردن این اخلاق نادرست تدر خود تلاش کنیم بلکه با شناختن افراد دروغگو،هم سرمون کلاه نره هم اینکه اونها رو تنبیه و یا از اونها دوری کنیم. برای فهمیدن نشانه های افراد دروغگو با دلگرم همراه شوید:. افراد دروغگو و نشانه های افراد دروغگو. _ نشانه های افراد دروغگو:ﻣﺎﻟﯿﺪن ﭼﺎﻧﻪ :. ﺣﺮﮐﺖ اﻧﮕﺸﺖ ھﺎ و ﻣﺨﺼﻮﺻا اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎره روی ﭼﺎﻧﻪ ﻧﺸﻮﻧﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر دروغ ﺑﮕﻪ , ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دروﻏﯽ ﮔﻔﺘﻪ و

نشانه افراد دروغگو نشانه های افراد دروغگو

ادامه مطلب ...
مثبت اندیشی و راههای مثبت اندیشی،چگونه مثبت اندیش شویم؟

مثبت اندیشی و راههای مثبت اندیشی:در ساختار شخصیت ما انسانها ، افکار از چنان قدرتی برخوردارند که میتوانند سازنده یا ویرانگر باشند ، بنابراین باید بیاموزیم که افکارمان را هوشمندانه کنترل کنیم تا در زندگی به موفقیتها و کامیابیهای بزرگی دست یابیم . یکی از این راهکارها یادگیری روشهایی است که باعث مثبت اندیشی در ما میشود و افکار منفی را از ما دور میکند. مثبت اندیشی و راههای مثبت اندیشی. روشهایی برای ایجاد مثبت اندیشی :. 1- راههای مثبت اندیشی:نسبت به خودمان احساس خوبی داشته باشیم و خود را خوب ، دانا و با ارزش بدانیم. 2- راههای مثبت اندیشی:لیستی از صف

راههای مثبت اندیشی

ادامه مطلب ...
ترس کودک در شب،چگونه ترس کودک از شب و خواب را برطرف کنیم؟

ترس کودک در شب و ترس کودک از شب و خواب:دکتر شیت، استاد آموزش مشاوره در دانشگاه آلاباما در انگلستان می‌گوید: « مقوله ترس اعم از ترس‌ از شب، تاریکی، تنهایی و. مرحله ای طبیعی از رشد به شمار می آید که گاهی تا ده سالگی کودک ادامه می یابد» هر چه یک کودک بزرگتر می شود، بیشتر به درک این واقعیت می رسد که چیزهایی در دنیا وجود دارد که می تواند به او آسیب وارد کند. او می فهمد که پدر و مادر قادر نیستند او را از همه حوادث دور نگه دارند و همین امر وی را به وحشت می اندازد. در این دوره سنی گاهی ترس کودک از شب و تاریکی به اوج خود می رسد به گونه ای که کودک از

ترس کودک در شب ترس کودک خواب ترس کودک در خواب

ادامه مطلب ...
تست روانشناسی،یک تست خودشناسی جالب

به سوالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را در ادامه مطلب مشاهده بفرمائید:. تست روانشناسی تست خودشناسی. 1- دریا را با کدام یک از ویژگی های زیر تشریح می‌کنید؟. آبی تیره، شفاف، سبز، گل‌آلود. 2- کدام یک از اشکال زیر را دوست دارید؟. دایره، مربع یا مثلث. 3- فرض کنید در راهرویی راه می‌روید. دو در می‌بینید. یکی در 5 قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو. هر دو در باز هستند. کلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است. آیا آن را بر می‌دارید؟. ۴- رنگهای زیر را به ترتیب اولویتی که برایتان دارند بگویید . قرمز، آبی، سبز، سی

تست خودشناسی جالب تست های خودشناسی جالب

ادامه مطلب ...
نگرانی های جنسی در آقایان/پاسخ به سوالات جنسی آقایان

اختصاصی دلگرم: بعضی از آقایان حین رابطه جنسی نگرانی هایی دارند که شاید این نگرانی های بی مورد سبب پایین آمدن کیفیت رابطه شان شود. در این مقاله مجله دلگرم از آقایان می خواهد که بعضی از نگرانی های جنسی شان را برای همیشه کنار بگذارند و به هرچه لذت بخش تر شدن و همچنین جلب رضایت شریک جنسی شان فکر کنند. بعضی از آقایان فکر می کنند که:. 1. خانم ها از موهای روی سینه آقایان بدشان می آید. سلیقه ها متفاوت است و هر کسی نظری دارد. شاید اکثر مدل ها و هنرمندان مرد، سینه ای صاف و بی مو داشته باشند اما اکثر خانم ها سینه مردانه و مودار را بیشتر ترجیح می دهند.

ادامه مطلب ...
چگونه بر روی کارهای خود بیشتر و بهتر تمرکز کنیم؟

حتماً برای شما هم پیش آمده که بخواهید کاری را انجام بدهید ولی تمرکز کافی را برای انجام آن کار نداشته و نتوانسته‌اید آن کار را به‌درستی انجام دهید، اصولاً زمانی یک شخص می‌تواند کاری را به‌درستی انجام دهد که بتواند بر روی آن کار تمرکز کند و توانایی آن را داشته باشد که تمام جزئیات مربوط به آن کار را ببیند، زیرا انجام یک کار بدون توجه به تمام زوایای پیدا و پنهان آن کار بدون شک نتیجه مطلوب را برای شما به ارمغان نخواهد آورد، لذا توانایی تمرکز بر روی یک کار درآن‌واحد یکی از ویژگی‌های مثبت هر شخص محسوب می‌شود پس در این مقاله ما با یکدیگر راه‌های افزایش

چگونه تمرکز خود را بیشتر کنیم چگونه بیشتر تمرکز کنیم چگونه بهتر تمرکز کنیم

ادامه مطلب ...
احساس خوشبختی،احساس خوشبختی در زنان و مردان چه تفاوتی دارد

احساس خوشبختی و احساس خوشبختی در زنان و مردان:همه انسان‌ها خواهان خوشبختی هستند و خوشبختی نیز برای هر یک تعریف خاص خود را دارد که البته در حد کلی آرامش و رضایت از زندگی تعریف می‌شود. گفته می‌شود بسیاری افراد اهدافی را برای خود درنظر می‌گیرند و با رسیدن به آنها احساس خوشبختی می‌کنند. اما این موضوع در زنان و مردان تفاوت‌هایی دارد. احساس خوشبختی در مردان بیشتر وابسته به دستاوردها و موفقیت‌هایی است که در زندگی به دست آورده‌اند و درنتیجه این احساس با دوام‌تر و طولانی‌تر است. به عبارت دیگر، خوشبختی مردان تابع حصول به مواردی ملموس و عینی در زندگی است.

احساس زنان به مردان

ادامه مطلب ...
روشهایی موثر برای ترک خودارضایی

ترک خودارضایی. غریزه جنسی یکی از قویترین غرایز در بشر است، در جامعه ما، بین بلوغ جنسی در دختران و پسران تا سن ازدواج در بسیاری از موارد شاید 10 سال فاصله باشد، چگونگی گذراندن این دوران در افراد مختلف متفاوت است،گاهی غریزه جنسی در فرد بسیار شدید و آزار دهنده است و فرد اقدام به خودارضایی می‌کند و در بعضی موارد نیز این غریزه چندان شدید نیست. خودارضایی در بلند مدت می تواند صدمات سنگین و حتی در بعضی مواقع جبران ناپذیری به شخص عامل بزند، هر چند بدلیل آنکه سن انجام خودارضایی معمولاً در دوران نوجوانی و جوانی است اکثر مشکلات جسمی و روحی پس از ترک خودارض

ادامه مطلب ...
تست روانشناسی شخصیت،با افکار و احساسات خود بیشتر آشنا شوید

تست روانشناسی شخصیت و روانشناسی افکار و احساسات:پرسش های زیر را بخوانید و موقعیت های داده شده را در ذهن خـود به تصویر بکشید و اولین تصویری را که به ذهنتان می آیـــــــد،یادداشت کنید. سعی کنید سوال ها را بیش از حد، بررسی نکنید. تست روانشناسی شخصیت و روانشناسی افکار و احساسات. این آزمون، نوعی آزمـــــون روانشناسی است، و پاسخ های داده شده به پرسش ها، مستقیما با ارزشها و ایــده هایی که شما در زندگی شخصی دارید، مرتبط هستند. قلم وکاغذ برداریـد و جوابها را یادداشت کنید. 1_در جنگل ، در حال قدم زدن با شخصی هستید، شخص همراه شما کیست؟. 2_باز هم در جنگل، ق

تست روانشناسی افکار تست روانشناسی احساسات تست ��ای روانشناسی احساسات

ادامه مطلب ...
ورزش های آبی مناسب برای کودکان

استخرها یکی از بهترین مکان‌هایی هستند که کودکان شما در طول تابستان می‌توانند در آنها به نرمش و تمرین بپردازند. آنها عاشق شنا کردن هستند و از یک ورزش درست و حسابی بدشان نخواهد آمد. در استخر می‌توانید به ورزش‌هایی بپردازید که هم برای قلب مفید هستند و هم تمامی عضلات بدن را همزمان به کار می‌گیرند. نکته مثبت ورزش در استخر این است که آب از ایجاد کشش عضلانی که در ورزش‌های بیرون آب رخ می‌دهد جلوگیری می‌کند. شنای طول/عرض زمان‌دار. زمان بگیرید و به کودکتان اجازه بدهید یک دور طول/عرض استخر را شنا کند. شنا از مفیدترین ورزش های آبی برای قلب و عروق است. م

ورزش مناسب کودکان

ادامه مطلب ...
10 علت تنفر خانمها از آقایون

وقتی از خانم‌ها می‌پرسید که از چه چیزهایی درمورد مردها بدشان می‌آید، لیستی بی‌انتها جلو رویتان می‌گذارند. با اینکه چیزهایی که زن‌ها در مورد مردها بدشان می‌آید ترکیبی از ویژگی‌های کوچک و بزرگ است، در خواندنی های امروز به ۱۰ چیزی که زن ها در مورد مردها ازش متنفرن اشاره می‌کنیم:. ۱- قسم دروغ. با اینکه بیشتر خانم‌ها از قسم خوردن آقایان وقتی خودشان ناراحتند بدشان نمی‌آید اما از مردهایی که فکر می‌کنند قسم خوردن تنها راهی است که حرفشان را باور کنند متنفرند. ۲- سلطه‌گری. بیشتر خانم‌ها مردی می‌خواهند که از آنها محافظت کند و به آنها احساس امنیت دهد اما

ادامه مطلب ...
حل مشکلات زناشویی،چگونه مشکلات زناشویی در زندگی را کم کنیم؟

حل مشکلات زناشویی:افراد از هر تصمیم و عملی یک انتظار و هدفی را دنبال می کنند. ازدواج هم از این قاعده مستثنی نیست و هر یک از زن و شوهر ها از یکدیگر و از رابطه انتظارات و خواسته هایی دارند ولی به راستی در چند درصد از موارد، همسران ازخواسته های یکدیگر مطلع هستند و پاسخ هایی مناسب به این انتظارات می دهند. در حقیقت در بسیاری از مشکلات زناشویی و ناسازگاری های زناشویی شاهد مطرح شدن خواسته هایی هستیم که به کرات و بارها طی سالیان گذشته مطرح شده اند و هر بار همسران احساس کرده اند که از صحبت کردن بر سر این مسائل، نه تنها سودی عایدشان نشده است، بلکه بر وخ

حل مشکلات زناشویی حل مشکلات زندگی حل مشکلات زندگی زناشویی

ادامه مطلب ...
جملاتی که مـردان را دیـوانـه می‌کند!

گاهی وقت‌ها، خانم با بکار بردن یک جمله ناخواسته تمام اعصاب و روان آقای خانه را بر هم می‌زند. صبح قبل از بیرون رفتن از منزل، اگر همسرتان بگوید پولم تمام شده یا نوشتن چک فراموشت نشود، چقدر آرامش شما برهم می‌خورد؟! اگر خانم‌ها بدانند چه کلامی را در چه زمانی و به چه شکلی بیان کنند، به‌طور حتم از حرف‌هایی که آقایان را از کوره به درمی‌برد، جلوگیری خواهند کرد. مگر آن‌که هدف بانویی، به هم ریختگی روحی و شخصیتی آقای خانه باشد! در هر صورت خانم‌ها باتوجه به محتوای این مطلب باید تلاش کنند از تکرار این حرف‌ها و موقعیت‌های تنش‌آفرین پرهیز کنند. جملاتی که مـ

ادامه مطلب ...
چرا بچه ها به حرف والدین گوش نمی دهند؟

ناتوانی در وادار کردن بچه ها به گوش دادن حتی به یک دستورالعمل ساده وقتی تلویزیون نگاه می کنند و یا سرگرم بازیهای دیجیتال هستند، تجربه ای مشترک است که خیلی اوقات بزرگترها را به شدت عصبی می کند. این حرف دل همه بزرگترها است؛ پدر و مادرها و آموزگاران همه در این تجربه احساس اشتراک می کنند. عدم توجه فرزندان به حرفهای والدین! چرا فرزندم به حرفهایم گوش نمی دهد؟. دانشمندان می‌گویند بی‌توجهی کودکان به والدین (در اغلب موارد) دلیل علمی دارد. توانایی کودکان برای نادیده گرفتن آنچه خارج از حیطه توجه نزدیکشان است به حدی است که حتی حرف زدن با یک بلند گوی قوی ت

چرا بچه ها حرف گوش نمی دهند

ادامه مطلب ...
راهکارهای ایجاد نظم و انضباط در کودکان

همه ما بزرگسالان، راهکارهایی برای منظم کردن محیط زندگیمان انتخاب می کنیم. بعنوان مثال در محل کار، پرونده ها را در پوشه هایی با رنگهای مختلف و براساس شماره رده بندی می کنیم، از جاکفشی برای نگهداری کفشهایمان استفاده می کنیم و از تقویم و ساعت برای تنظیم امور و یا لیستهایی برای ترتیب اجرای کاریمان استفاده می کنیم. برای کودکان خود نیز می توانیم باروشهای مشابهی به تدارک نظم درمحیط آنها کمک کنیم وباعث رشد انضباط و استقلال در آنها شویم. اگر دائماً سعی کنیم که به کودکان خود یادآوری کنیم که چگونه اشیاء را سرجای خود قرار دهند، آنهابرای نظم دادن به زندگی

راهکارهای ایجاد نظم ایجاد نظم در کودکان نظم و انضباط کودکان

ادامه مطلب ...
تشکر کردن و عذرخواهی کردن،چرا و چگونه باید تشکر و عذرخواهی کنیم؟

تشکر کردن و عذرخواهی کردن:به طور طبیعی اغلب ما به هر زبانی که صحبت میکنیم در به کار بردن تشکر و عذرخواهی حساسیت به خرج میدهیم. همه ما وقتی به این کلمات میرسیم به گونه ای رفتار میکنیم که انگار مسئول جیره بندی انها هستیم! با وجود این، ما از آنها به عنوان ابزار کاهش استرس یاد میکنیم. استفاده عاقلانه از تشکر کردن و عذرخواهی کردن فقط نیازمند منطق هست. یکی از تعابیر منطق، خود را جای دیگران گذاشتن است. تشکر کردن و عذرخواهی کردن و تشکر و عذرخواهی. ::تشکر و عذرخواهی:این کلمات باید بی درنگ، احساس و بیان شوند. کارت پستال تولدی که یک روز دیر فرستاده می

چگونه تشکر کنیم چگونه عذرخواهی کنیم

ادامه مطلب ...
انواع شخصیتهای عجیب اما واقعی که در افراد مختلف میبینیم

انواع شخصیتهای عجیب:اگربه رفتار بعضی از اطرافیان خود دقت کرده باشین ، بعضی وقت ها از رفتار پدر، مادر، برادر، خواهر تا همسایگان،دوستان وبه طور کلی، رفتار بعضی کسانی را که با اونا تماس داریم در نظر بگیریم، میبینیم که در موقعیت های مختلف رفتار های متفاوتی دارند گاهی کاملا خونسرد، گاهی عصبانی هستند. زمانی بر سر یک صد تومانی چونه می زنند و زمانی دیگرده هزار تومان را هم می بخشند؛به قول معروف، گاهی ازسوراخ سوزن ردمیشن وگاهی از دروازه هم رد نمی شن با وجود این،در رفتار آنها نوعی ثبات می بینیم، به طوری که می تونیم اعمال آنها را در موقیت هایی با اطمینان ت

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه