نوشته‌هایی با برچسب "اوقات شرعی"

اوقات شرعی اراک 94 اوقات شرعی اراک 94

اراک. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:28. 6:05. 13:08. 20:11. 20:31. 0:19. 2. شنبه. 4:27. 6:05. 13:08. 20:11. 20:31. 0:19. 3. یک شنبه. 4:27. 6:04. 13:08. 20:12. 20:32. 0:19. 4. دو شنبه. 4:26. 6:04. 13:08. 20:13. 20:33. 0:19. 5. سه شنبه. 4:25. 6:03. 13:08. 20:13. 20:33. 0:19. 6. چهار شنبه. 4:24. 6:03. 13:08. 20:14. 20:34. 0:19. 7. پنج شنبه. 4:24. 6:02. 13:08. 20:15. 20:35. 0:19. 8. جمعه. 4:23. 6:02. 13:09. 20:15. 20:36. 0:19. 9. شنبه. 4:22. 6:02. 13:09. 20:16. 20:36. 0:19. 10. یک ش

اوقات شرعی اردبیل 94 اوقات شرعی اردبیل 94

اردبیل خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:14. 6:01. 13:13. 20:26. 20:48. 0:20. 2. شنبه. 4:13. 6:00. 13:14. 20:27. 20:49. 0:20. 3. یک شنبه. 4:12. 6:00. 13:14. 20:28. 20:49. 0:20. 4. دو شنبه. 4:11. 5:59. 13:14. 20:29. 20:50. 0:20. 5. سه شنبه. 4:10. 5:58. 13:14. 20:30. 20:51. 0:19. 6. چهار شنبه. 4:09. 5:58. 13:14. 20:30. 20:52. 0:19. 7. پنج شنبه. 4:08. 5:57. 13:14. 20:31. 20:53. 0:19. 8. جمعه. 4:07. 5:57. 13:14. 20:32. 20:54. 0:19. 9. شنبه. 4:07. 5:56. 13:14. 20:33. 20:54. 0:19. 10. یک

اوقات شرعی ارومیه 94 اوقات شرعی ارومیه 94

ارومیه خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:31. 6:16. 13:26. 20:38. 20:59. 0:34. 2. شنبه. 4:30. 6:15. 13:26. 20:38. 20:59. 0:34. 3. یک شنبه. 4:29. 6:14. 13:26. 20:39. 21:00. 0:33. 4. دو شنبه. 4:28. 6:14. 13:27. 20:40. 21:01. 0:33. 5. سه شنبه. 4:27. 6:13. 13:27. 20:41. 21:02. 0:33. 6. چهار شنبه. 4:26. 6:13. 13:27. 20:41. 21:03. 0:33. 7. پنج شنبه. 4:25. 6:12. 13:27. 20:42. 21:03. 0:33. 8. جمعه. 4:24. 6:12. 13:27. 20:43. 21:04. 0:33. 9. شنبه. 4:23. 6:11. 13:27. 20:44. 21:05. 0:33. 10. یک

اوقات شرعی اهواز 94 اوقات شرعی اهواز 94

اهواز خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:43. 6:16. 13:12. 20:09. 20:28. 0:25. 2. شنبه. 4:42. 6:15. 13:12. 20:09. 20:28. 0:25. 3. یک شنبه. 4:42. 6:15. 13:12. 20:10. 20:29. 0:25. 4. دو شنبه. 4:41. 6:14. 13:12. 20:10. 20:30. 0:25. 5. سه شنبه. 4:40. 6:14. 13:12. 20:11. 20:30. 0:25. 6. چهار شنبه. 4:40. 6:13. 13:12. 20:12. 20:31. 0:25. 7. پنج شنبه. 4:39. 6:13. 13:12. 20:12. 20:32. 0:25. 8. جمعه. 4:38. 6:13. 13:13. 20:13. 20:32. 0:25. 9. شنبه. 4:38. 6:12. 13:13. 20:13. 20:33. 0:25. 10. یک ش

اوقات شرعی اصفهان 94 اوقات شرعی اصفهان 94

اوقات شرعی اصفهان 94. اصفهان خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:26. 6:01. 13:00. 19:59. 20:19. 0:12. 2. شنبه. 4:25. 6:00. 13:00. 20:00. 20:20. 0:12. 3. یک شنبه. 4:25. 6:00. 13:00. 20:01. 20:20. 0:12. 4. دو شنبه. 4:24. 5:59. 13:00. 20:01. 20:21. 0:12. 5. سه شنبه. 4:23. 5:59. 13:00. 20:02. 20:22. 0:12. 6. چهار شنبه. 4:22. 5:58. 13:00. 20:03. 20:22. 0:12. 7. پنج شنبه. 4:22. 5:58. 13:01. 20:03. 20:23. 0:12. 8. جمعه. 4:21. 5:58. 13:01. 20:04. 20:24. 0:12. 9. شنبه. 4:21. 5:57. 13:01. 20:05

اوقات شرعی تهران 94 اوقات شرعی تهران 94

اوقات شرعی تهران در ماه رمضان 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:14. 5:55. 13:01. 20:08. 20:28. 0:10. 2. شنبه. 4:13. 5:54. 13:01. 20:08. 20:29. 0:10. 3. یک شنبه. 4:12. 5:54. 13:01. 20:09. 20:30. 0:10. 4. دو شنبه. 4:12. 5:53. 13:01. 20:10. 20:30. 0:10. 5. سه شنبه. 4:11. 5:53. 13:01. 20:10. 20:31. 0:10. 6. چهار شنبه. 4:10. 5:52. 13:01. 20:11. 20:32. 0:10. 7. پنج شنبه. 4:09. 5:52. 13:02. 20:12. 20:33. 0:10. 8. جمعه. 4:08. 5:51. 13:02. 20:13. 20:33. 0:10. 9. شنبه. 4:08. 5:51. 13:02.

اوقات شرعی رشت 94 اوقات شرعی رشت 94

اوقات شرعی رشت 94. رشت. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:14. 5:58. 13:08. 20:19. 20:40. 0:16. 2. شنبه. 4:13. 5:58. 13:08. 20:20. 20:41. 0:16. 3. یک شنبه. 4:12. 5:57. 13:08. 20:20. 20:41. 0:16. 4. دو شنبه. 4:11. 5:56. 13:09. 20:21. 20:42. 0:16. 5. سه شنبه. 4:10. 5:56. 13:09. 20:22. 20:43. 0:16. 6. چهار شنبه. 4:09. 5:55. 13:09. 20:23. 20:44. 0:16. 7. پنج شنبه. 4:09. 5:55. 13:09. 20:23. 20:45. 0:16. 8. جمعه. 4:08. 5:54. 13:09. 20:24. 20:45. 0:15. 9. شنبه. 4:07. 5:54. 13:09. 20:25. 20:

اوقات شرعی زاهدان 94 اوقات شرعی زاهدان 94

اوقات شرعی زاهدان 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:01. 5:31. 12:23. 19:16. 19:35. 23:38. 2. شنبه. 4:00. 5:30. 12:23. 19:17. 19:35. 23:38. 3. یک شنبه. 4:00. 5:30. 12:23. 19:17. 19:36. 23:38. 4. دو شنبه. 3:59. 5:29. 12:23. 19:18. 19:37. 23:38. 5. سه شنبه. 3:58. 5:29. 12:24. 19:18. 19:37. 23:38. 6. چهار شنبه. 3:58. 5:29. 12:24. 19:19. 19:38. 23:38. 7. پنج شنبه. 3:57. 5:28. 12:24. 19:19. 19:38. 23:38. 8. جمعه. 3:57. 5:28. 12:24. 19:20. 19:39. 23:38. 9. شنبه. 3:56. 5:28. 12:24. 19:2

اوقات شرعی زنجان 94 اوقات شرعی زنجان 94

اوقات شرعی زنجان 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:22. 6:04. 13:13. 20:22. 20:42. 0:21. 2. شنبه. 4:21. 6:04. 13:13. 20:22. 20:43. 0:21. 3. یک شنبه. 4:20. 6:03. 13:13. 20:23. 20:44. 0:21. 4. دو شنبه. 4:19. 6:02. 13:13. 20:24. 20:45. 0:21. 5. سه شنبه. 4:18. 6:02. 13:13. 20:25. 20:46. 0:21. 6. چهار شنبه. 4:17. 6:01. 13:13. 20:25. 20:46. 0:21. 7. پنج شنبه. 4:16. 6:01. 13:13. 20:26. 20:47. 0:21. 8. جمعه. 4:15. 6:00. 13:13. 20:27. 20:48. 0:21. 9. شنبه. 4:15. 6:00. 13:14. 20:28. 20:49.

اوقات شرعی ساری 94 اوقات شرعی ساری 94

اوقات شرعی ساری 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:04. 5:46. 12:54. 20:03. 20:24. 0:03. 2. شنبه. 4:03. 5:45. 12:54. 20:04. 20:25. 0:03. 3. یک شنبه. 4:02. 5:45. 12:55. 20:05. 20:25. 0:03. 4. دو شنبه. 4:01. 5:44. 12:55. 20:05. 20:26. 0:03. 5. سه شنبه. 4:00. 5:44. 12:55. 20:06. 20:27. 0:03. 6. چهار شنبه. 3:59. 5:43. 12:55. 20:07. 20:28. 0:03. 7. پنج شنبه. 3:58. 5:43. 12:55. 20:08. 20:29. 0:03. 8. جمعه. 3:57. 5:42. 12:55. 20:08. 20:29. 0:02. 9. شنبه. 3:57. 5:42. 12:55. 20:09. 20:30.

اوقات شرعی سنندج 94 اوقات شرعی سنندج 94

اوقات شرعی سنندج 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:34. 6:13. 13:19. 20:24. 20:45. 0:29. 2. شنبه. 4:33. 6:13. 13:19. 20:25. 20:45. 0:28. 3. یک شنبه. 4:32. 6:12. 13:19. 20:26. 20:46. 0:28. 4. دو شنبه. 4:31. 6:12. 13:19. 20:26. 20:47. 0:28. 5. سه شنبه. 4:30. 6:11. 13:19. 20:27. 20:48. 0:28. 6. چهار شنبه. 4:29. 6:11. 13:19. 20:28. 20:48. 0:28. 7. پنج شنبه. 4:29. 6:10. 13:19. 20:29. 20:49. 0:28. 8. جمعه. 4:28. 6:10. 13:19. 20:29. 20:50. 0:28. 9. شنبه. 4:27. 6:09. 13:19. 20:30. 20:51.

اوقات شرعی شهرکرد 94 اوقات شرعی شهرکرد 94

اوقات شرعی شهرکرد 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:31. 6:05. 13:03. 20:02. 20:21. 0:16. 2. شنبه. 4:30. 6:04. 13:03. 20:03. 20:22. 0:16. 3. یک شنبه. 4:29. 6:04. 13:03. 20:03. 20:23. 0:16. 4. دو شنبه. 4:28. 6:03. 13:03. 20:04. 20:23. 0:16. 5. سه شنبه. 4:28. 6:03. 13:04. 20:05. 20:24. 0:16. 6. چهار شنبه. 4:27. 6:02. 13:04. 20:05. 20:25. 0:16. 7. پنج شنبه. 4:26. 6:02. 13:04. 20:06. 20:25. 0:16. 8. جمعه. 4:26. 6:02. 13:04. 20:06. 20:26. 0:16. 9. شنبه. 4:25. 6:01. 13:04. 20:07. 20:27

اوقات شرعی شیراز 94 اوقات شرعی شیراز 94

اوقات شرعی شیراز در ماه رمضان 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:34. 6:04. 12:57. 19:50. 20:08. 0:11. 2. شنبه. 4:33. 6:03. 12:57. 19:50. 20:09. 0:11. 3. یک شنبه. 4:33. 6:03. 12:57. 19:51. 20:09. 0:11. 4. دو شنبه. 4:32. 6:02. 12:57. 19:51. 20:10. 0:11. 5. سه شنبه. 4:31. 6:02. 12:57. 19:52. 20:11. 0:11. 6. چهار شنبه. 4:31. 6:02. 12:57. 19:52. 20:11. 0:11. 7. پنج شنبه. 4:30. 6:01. 12:57. 19:53. 20:12. 0:11. 8. جمعه. 4:30. 6:01. 12:57. 19:54. 20:13. 0:11. 9. شنبه. 4:29. 6:01. 12:57.

اوقات شرعی قزوین 94 اوقات شرعی قزوین 94

اوقات شرعی قزوین 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:17. 5:59. 13:07. 20:15. 20:35. 0:16. 2. شنبه. 4:16. 5:58. 13:07. 20:15. 20:36. 0:15. 3. یک شنبه. 4:15. 5:58. 13:07. 20:16. 20:37. 0:15. 4. دو شنبه. 4:15. 5:57. 13:07. 20:17. 20:38. 0:15. 5. سه شنبه. 4:14. 5:57. 13:07. 20:18. 20:38. 0:15. 6. چهار شنبه. 4:13. 5:56. 13:07. 20:18. 20:39. 0:15. 7. پنج شنبه. 4:12. 5:56. 13:07. 20:19. 20:40. 0:15. 8. جمعه. 4:11. 5:55. 13:07. 20:20. 20:41. 0:15. 9. شنبه. 4:10. 5:55. 13:07. 20:20. 20:41.

اوقات شرعی قم 94 اوقات شرعی قم 94

اوقات شرعی قم در ماه رمضان 94 را مشاهده میکنید. قم خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:21. 5:59. 13:03. 20:07. 20:27. 0:14. 2. شنبه. 4:20. 5:59. 13:03. 20:08. 20:28. 0:14. 3. یک شنبه. 4:19. 5:58. 13:03. 20:09. 20:29. 0:14. 4. دو شنبه. 4:19. 5:58. 13:03. 20:09. 20:29. 0:14. 5. سه شنبه. 4:18. 5:57. 13:03. 20:10. 20:30. 0:14. 6. چهار شنبه. 4:17. 5:57. 13:04. 20:11. 20:31. 0:13. 7. پنج شنبه. 4:16. 5:56. 13:04. 20:11. 20:32. 0:13. 8. جمعه. 4:16. 5:56. 13:04. 20:12. 20:32. 0:13. 9. شنبه. 4:

اوقات شرعی گرگان 94 اوقات شرعی گرگان 94

اوقات شرعی گرگان 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 3:57. 5:40. 12:49. 19:58. 20:19. 23:57. 2. شنبه. 3:56. 5:39. 12:49. 19:59. 20:20. 23:57. 3. یک شنبه. 3:55. 5:39. 12:49. 20:00. 20:21. 23:57. 4. دو شنبه. 3:54. 5:38. 12:49. 20:01. 20:21. 23:57. 5. سه شنبه. 3:53. 5:38. 12:49. 20:01. 20:22. 23:57. 6. چهار شنبه. 3:52. 5:37. 12:49. 20:02. 20:23. 23:57. 7. پنج شنبه. 3:51. 5:37. 12:49. 20:03. 20:24. 23:57. 8. جمعه. 3:51. 5:36. 12:50. 20:03. 20:25. 23:57. 9. شنبه. 3:50. 5:36. 12:50. 20:04

اوقات شرعی مشهد 94 اوقات شرعی مشهد 94

اوقات شرعی مشهد در ماه رمضان 94. خردادماه. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 3:39. 5:21. 12:28. 19:36. 19:57. 23:37. 2. شنبه. 3:38. 5:20. 12:28. 19:37. 19:58. 23:37. 3. یک شنبه. 3:37. 5:19. 12:28. 19:38. 19:58. 23:37. 4. دو شنبه. 3:36. 5:19. 12:28. 19:38. 19:59. 23:37. 5. سه شنبه. 3:35. 5:18. 12:29. 19:39. 20:00. 23:37. 6. چهار شنبه. 3:34. 5:18. 12:29. 19:40. 20:01. 23:37. 7. پنج شنبه. 3:33. 5:17. 12:29. 19:41. 20:01. 23:37. 8. جمعه. 3:33. 5:17. 12:29. 19:41. 20:02. 23:37. 9. شنبه. 3:32. 5:1

اوقات شرعی همدان 94 اوقات شرعی همدان 94

اوقات شرعی همدان 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:30. 6:09. 13:13. 20:17. 20:37. 0:23. 2. شنبه. 4:29. 6:08. 13:13. 20:18. 20:38. 0:23. 3. یک شنبه. 4:28. 6:07. 13:13. 20:18. 20:39. 0:23. 4. دو شنبه. 4:27. 6:07. 13:13. 20:19. 20:39. 0:23. 5. سه شنبه. 4:27. 6:06. 13:13. 20:20. 20:40. 0:23. 6. چهار شنبه. 4:26. 6:06. 13:13. 20:21. 20:41. 0:23. 7. پنج شنبه. 4:25. 6:05. 13:13. 20:21. 20:42. 0:23. 8. جمعه. 4:24. 6:05. 13:13. 20:22. 20:42. 0:23. 9. شنبه. 4:24. 6:05. 13:13. 20:23. 20:43.

اوقات شرعی کرج 94 اوقات شرعی کرج 94

اوقات شرعی کرج 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:16. 5:56. 13:03. 20:10. 20:30. 0:12. 2. شنبه. 4:15. 5:56. 13:03. 20:10. 20:31. 0:12. 3. یک شنبه. 4:14. 5:55. 13:03. 20:11. 20:32. 0:12. 4. دو شنبه. 4:13. 5:55. 13:03. 20:12. 20:32. 0:12. 5. سه شنبه. 4:12. 5:54. 13:03. 20:13. 20:33. 0:12. 6. چهار شنبه. 4:11. 5:53. 13:03. 20:13. 20:34. 0:12. 7. پنج شنبه. 4:10. 5:53. 13:03. 20:14. 20:35. 0:12. 8. جمعه. 4:10. 5:53. 13:03. 20:15. 20:35. 0:12. 9. شنبه. 4:09. 5:52. 13:04. 20:15. 20:36. 0

اوقات شرعی کرمانشاه 94 اوقات شرعی کرمانشاه 94

اوقات شرعی کرمانشاه 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:38. 6:15. 13:18. 20:22. 20:42. 0:29. 2. شنبه. 4:37. 6:15. 13:18. 20:22. 20:42. 0:29. 3. یک شنبه. 4:36. 6:14. 13:19. 20:23. 20:43. 0:29. 4. دو شنبه. 4:35. 6:14. 13:19. 20:24. 20:44. 0:29. 5. سه شنبه. 4:35. 6:13. 13:19. 20:24. 20:45. 0:29. 6. چهار شنبه. 4:34. 6:13. 13:19. 20:25. 20:45. 0:29. 7. پنج شنبه. 4:33. 6:12. 13:19. 20:26. 20:46. 0:29. 8. جمعه. 4:32. 6:12. 13:19. 20:26. 20:47. 0:29. 9. شنبه. 4:32. 6:12. 13:19. 20:27. 20:

اوقات شرعی یزد 94 اوقات شرعی یزد 94

اوقات شرعی یزد 94. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:18. 5:52. 12:49. 19:47. 20:06. 0:02. 2. شنبه. 4:18. 5:51. 12:49. 19:48. 20:07. 0:02. 3. یک شنبه. 4:17. 5:51. 12:49. 19:48. 20:08. 0:02. 4. دو شنبه. 4:16. 5:50. 12:49. 19:49. 20:08. 0:02. 5. سه شنبه. 4:15. 5:50. 12:50. 19:50. 20:09. 0:02. 6. چهار شنبه. 4:15. 5:49. 12:50. 19:50. 20:10. 0:02. 7. پنج شنبه. 4:14. 5:49. 12:50. 19:51. 20:10. 0:02. 8. جمعه. 4:14. 5:49. 12:50. 19:51. 20:11. 0:02. 9. شنبه. 4:13. 5:48. 12:50. 19:52. 20:12. 0

اوقات شرعی ایلام 94 اوقات شرعی ایلام 94

ایلام. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:43. 6:20. 13:21. 20:23. 20:42. 0:33. 2. شنبه. 4:42. 6:19. 13:21. 20:23. 20:43. 0:32. 3. یک شنبه. 4:42. 6:18. 13:21. 20:24. 20:44. 0:32. 4. دو شنبه. 4:41. 6:18. 13:21. 20:25. 20:45. 0:32. 5. سه شنبه. 4:40. 6:18. 13:21. 20:25. 20:45. 0:32. 6. چهار شنبه. 4:39. 6:17. 13:21. 20:26. 20:46. 0:32. 7. پنج شنبه. 4:39. 6:17. 13:22. 20:27. 20:47. 0:32. 8. جمعه. 4:38. 6:16. 13:22. 20:27. 20:47. 0:32. 9. شنبه. 4:37. 6:16. 13:22. 20:28. 20:48. 0:32. 10. یک

اوقات شرعی بجنورد 94 اوقات شرعی بجنورد 94

بجنورد. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 3:42. 5:27. 12:37. 19:48. 20:09. 23:45. 2. شنبه. 3:41. 5:26. 12:37. 19:49. 20:10. 23:45. 3. یک شنبه. 3:40. 5:26. 12:37. 19:50. 20:11. 23:45. 4. دو شنبه. 3:39. 5:25. 12:38. 19:51. 20:12. 23:44. 5. سه شنبه. 3:38. 5:24. 12:38. 19:51. 20:13. 23:44. 6. چهار شنبه. 3:37. 5:24. 12:38. 19:52. 20:13. 23:44. 7. پنج شنبه. 3:37. 5:23. 12:38. 19:53. 20:14. 23:44. 8. جمعه. 3:36. 5:23. 12:38. 19:54. 20:15. 23:44. 9. شنبه. 3:35. 5:22. 12:38. 19:54. 20:16. 23:4

اوقات شرعی بوشهر 94 اوقات شرعی بوشهر 94

بوشهر. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 4:43. 6:12. 13:03. 19:55. 20:13. 0:19. 2. شنبه. 4:42. 6:11. 13:03. 19:56. 20:14. 0:19. 3. یک شنبه. 4:42. 6:11. 13:03. 19:56. 20:15. 0:19. 4. دو شنبه. 4:41. 6:11. 13:04. 19:57. 20:15. 0:19. 5. سه شنبه. 4:40. 6:10. 13:04. 19:57. 20:16. 0:19. 6. چهار شنبه. 4:40. 6:10. 13:04. 19:58. 20:17. 0:19. 7. پنج شنبه. 4:39. 6:10. 13:04. 19:58. 20:17. 0:19. 8. جمعه. 4:39. 6:09. 13:04. 19:59. 20:18. 0:19. 9. شنبه. 4:38. 6:09. 13:04. 19:59. 20:18. 0:19. 10. یک

اوقات شرعی بیرجند 94 اوقات شرعی بیرجند 94

بیرجند. خرداد. روز. روز هفته. اذان صبح. طلوع آفتاب. اذان ظهر. غروب آفتاب. اذان مغرب. نیمه شب. 1. جمعه. 3:55. 5:30. 12:30. 19:30. 19:49. 23:42. 2. شنبه. 3:54. 5:30. 12:30. 19:30. 19:50. 23:42. 3. یک شنبه. 3:54. 5:29. 12:30. 19:31. 19:51. 23:42. 4. دو شنبه. 3:53. 5:29. 12:30. 19:32. 19:51. 23:42. 5. سه شنبه. 3:52. 5:28. 12:30. 19:32. 19:52. 23:42. 6. چهار شنبه. 3:51. 5:28. 12:30. 19:33. 19:53. 23:42. 7. پنج شنبه. 3:51. 5:27. 12:30. 19:34. 19:53. 23:42. 8. جمعه. 3:50. 5:27. 12:30. 19:34. 19:54. 23:42. 9. شنبه. 3:49. 5:27. 12:31. 19:35. 19:55. 23:4

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه